ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Договір публічної оферти

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи-підприємця Єлізарової Яніни Леонідівни (далі по тексту - Виконавець) і містить всі істотні умови з надання послуг фотографа.

1.2. Замовник - це фізична або юридична особа, яка замовляє послуги фотографа у Виконавця.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предмет договору - надання послуг фотографа. В послуги фотографа входить фотозйомка, редагування фотографій, передача фотографій у вигляді посилання з можливістю скачування фотографій і інші послуги відповідно до обраного пакета послуг на сайті: https://instacafe.shop/

  1. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Замовник оплачуючи послуги фотографа автоматично погоджується з усіма умовами даного договору. Договір вважається укладеним у момент оплати фотозйомки.

3.2. Для бронювання точної дати і часу надання послуги Замовник повинен внести передоплату у розмірі 50% від кінцевої вартості послуги.

3.3. Передоплата не повертається у разі відмови від послуг Замовником.

3.4. Замовник оплачує повну вартість послуг Виконавця в день надання послуг.

3.5. Виконавець зобов'язується надати послуги в повному обсязі і за вартістю, зазначених на сайті: https://instacafe.shop/ на момент замовлення послуг.

3.6. Виконавець зобов'язується надати фотографії не пізніше 60 днів після дня зйомки.

  1. АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Авторські та суміжні права на всі фотографії належать Виконавцю. Замовник не заперечує проти редагування фотографій, публікації фотографій в Інтернеті, друкованих виданнях та демонстрації на виставках, згідно обраного тарифного плану зазначеного на сайті Виконавця: https://instacafe.shop/

4.2. Замовник має право на конфіденційність фотографій (без розміщення фото в портфоліо Виконавця, Інтернеті та інших ресурсах), і зобов'язується повідомляти про своє рішення заздалегідь, до самої фотосесії. В такому випадку оплачується повна вартість послуг, зазначена в прайсі Виконавця. Єдина знижка яка діє на конфіденційні зйомки - це знижка постійного клієнта, розмір знижки залежить від кількості вже замовлених фотосесій що вказано на сайті в прайсі Виконавця: https://instacafe.shop/

4.3. Замовник може змінити своє рішення і зробити фотографії конфіденційними протягом 30 днів після проведення зйомки, доплативши різницю, що залишилася за вартістю, згідно прайсу актуального в день прийняття рішення про конфіденційність. В цьому випадку Виконавець зобов'язується видалити фотографії, але тільки зі свого портфоліо і соцмереж. Виконавець не може вплинути на видалення фотографій з ресурсів які не належать Виконавцю, як наприклад сайти і соцмережі фотостудій в яких була зроблена фотосесія, а також інших підрядників які були причетні до зйомки, наприклад візажиста або декоратора.

4.4. Замовник має право на використання отриманого фотоматеріалу: друк фотографій в будь-якому форматі і публікацію фотографій в Інтернеті та друкованих виданнях, при цьому вказівка авторства і посилання на фотографа обов'язкове.

4.5. Замовник має право на викуп авторських прав на фотографії, що закріплюється підписанням додаткової угоди про передачу виключних прав на фотографічні твори. Вартість передачі авторських прав обмовляється додатковою угодою між сторонами і оплачується окремо.

  1. Форс-мажор

5.1. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі , страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов публічної оферти і непідконтрольні Виконавцеві.

5.2. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується зробити повернення грошових коштів, сплачених Замовником. В інших випадках повернення грошових коштів не проводиться.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно даного Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань. Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін. Термін розгляду рекламацій - тридцять днів.

РЕКВIЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Єлізарова Яніна Леонідівна

Код ЄДРПОУ 3215200902

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи-підприємця Єлізарової Яніни Леонідівни (далі по тексту - Виконавець) і містить всі істотні умови з надання послуг фотографа.

1.2. Замовник - це фізична або юридична особа, яка замовляє послуги фотографа у Виконавця.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предмет договору - надання послуг фотографа. В послуги фотографа входить фотозйомка, редагування фотографій, передача фотографій у вигляді посилання з можливістю скачування фотографій і інші послуги відповідно до обраного пакета послуг на сайті: https://instacafe.shop/

  1. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Замовник оплачуючи послуги фотографа автоматично погоджується з усіма умовами даного договору. Договір вважається укладеним у момент оплати фотозйомки.

3.2. Для бронювання точної дати і часу надання послуги Замовник повинен внести передоплату у розмірі 50% від кінцевої вартості послуги.

3.3. Передоплата не повертається у разі відмови від послуг Замовником.

3.4. Замовник оплачує повну вартість послуг Виконавця в день надання послуг.

3.5. Виконавець зобов'язується надати послуги в повному обсязі і за вартістю, зазначених на сайті: https://instacafe.shop/ на момент замовлення послуг.

3.6. Виконавець зобов'язується надати фотографії не пізніше 60 днів після дня зйомки.

  1. АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Авторські та суміжні права на всі фотографії належать Виконавцю. Замовник не заперечує проти редагування фотографій, публікації фотографій в Інтернеті, друкованих виданнях та демонстрації на виставках, згідно обраного тарифного плану зазначеного на сайті Виконавця: https://instacafe.shop/

4.2. Замовник має право на конфіденційність фотографій (без розміщення фото в портфоліо Виконавця, Інтернеті та інших ресурсах), і зобов'язується повідомляти про своє рішення заздалегідь, до самої фотосесії. В такому випадку оплачується повна вартість послуг, зазначена в прайсі Виконавця. Єдина знижка яка діє на конфіденційні зйомки - це знижка постійного клієнта, розмір знижки залежить від кількості вже замовлених фотосесій що вказано на сайті в прайсі Виконавця: https://instacafe.shop/

4.3. Замовник може змінити своє рішення і зробити фотографії конфіденційними протягом 30 днів після проведення зйомки, доплативши різницю, що залишилася за вартістю, згідно прайсу актуального в день прийняття рішення про конфіденційність. В цьому випадку Виконавець зобов'язується видалити фотографії, але тільки зі свого портфоліо і соцмереж. Виконавець не може вплинути на видалення фотографій з ресурсів які не належать Виконавцю, як наприклад сайти і соцмережі фотостудій в яких була зроблена фотосесія, а також інших підрядників які були причетні до зйомки, наприклад візажиста або декоратора.

4.4. Замовник має право на використання отриманого фотоматеріалу: друк фотографій в будь-якому форматі і публікацію фотографій в Інтернеті та друкованих виданнях, при цьому вказівка авторства і посилання на фотографа обов'язкове.

4.5. Замовник має право на викуп авторських прав на фотографії, що закріплюється підписанням додаткової угоди про передачу виключних прав на фотографічні твори. Вартість передачі авторських прав обмовляється додатковою угодою між сторонами і оплачується окремо.

  1. Форс-мажор

5.1. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі , страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов публічної оферти і непідконтрольні Виконавцеві.

5.2. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується зробити повернення грошових коштів, сплачених Замовником. В інших випадках повернення грошових коштів не проводиться.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно даного Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань. Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін. Термін розгляду рекламацій - тридцять днів.

РЕКВIЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Єлізарова Яніна Леонідівна

Код ЄДРПОУ 3215200902